Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. KERÄÄMÄMME TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Henkilötietojesi kerääminen

Keräämme asiakasohjelmamme jäseniltä, verkkokauppamme rekisteröitymättömiltä asiakkailta, sekä verkkosivustomme muilta rekisteröitymättömiltä käyttäjiltä erilaisia henkilötietoja.

Keräämme asiakasohjelmamme jäseniltä ja verkkokauppamme rekisteröitymättömiltä asiakkailta asiakastietoja, kuten:

• Etu- ja sukunimi 
• Yhteystiedot
• Asiakasohjelman jäseniltä muita vapaaehtoisia tietoja

Keräämme asiakasohjelmamme jäseniltä ja verkkokauppamme rekisteröitymättömiltä asiakkailta lisäksi muita asiakastietoja, kuten::

• Asiakasohjelman jäseniltä asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Asiakasohjelman jäseniltä tarjouksiin ja muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten tarjoamamme edut, palvelut tai kampanjat
• Ostoihin ja reklamaatioihin liittyvät tiedot

Keräämme ainoastaan asiakasohjelmamme jäseniltä myös palveluidemme käyttämiseen liittyviä tunnistamistietoja, kuten käyttäjänimiä.

Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse tai puhelimitse, saatamme käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

• Etu- ja sukunimi 
• Yhteystiedot
• IP-osoite
• Sinun ja asiakaspalvelumme välinen viestintä
• Muut yhteydenoton yhteydessä antamasi tiedot

Keräämme kaikilta verkkosivustomme käyttäjiltä myös teknisiä tietoja, kuten:

• IP-osoite
• Käyttöjärjestelmä ja laite;
• Verkkosivustollamme etsityt tuotteet, verkkosivustomme sivuhistoria ja muut mahdolliset analytiikkatiedot

Jos vierailet verkkosivustollamme kirjautumatta asiakastilillesi, ei sinulta kerättävää teknistä tietoa voida yhdistää yhteystietoihisi. Tekniset tiedot voidaan kuitenkin yhdistää IP-osoitteeseesi, jolloin tietoa pidetään henkilötietona.

Keräämme sinulta suurimman osan asiakastiedoista liittyessäsi asiakasohjelmaamme tai tehdessäsi ostoksia verkkokaupassamme.

Jotta tietosi olisivat ajan tasalla, saatamme päivittää henkilötietojasi hyödyntäen julkista rekisteriä, päivityspalveluja tai tilaustietojasi.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteet ja henkilötietojesi käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella. Oikeutettu etumme perustuu liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakas- tai kävijäkokemuksesi parantamiseen ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen. Emme kuitenkaan käytä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin ilman nimenomaista suostumustasi.

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteeseen perustuvien sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, kun liityt asiakasohjelmamme jäseneksi tai teet ostoksia verkkokaupassamme.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia käyttötarkoituksia varten:

• Asiakassuhteen ylläpitämiseksi, kuten informoidaksemme sinua verkkopalveluihimme, tuotteisiimme ja asiakasohjelmaamme liittyen
• Maksutapahtumien käsittelemiseksi
• Markkinoinnin kohdentamiseksi
• Kehittääksemme verkkopalveluidemme laatua analysoimalla esimerkiksi katsomiasi ja ostamiasi tuotteita, antamaasi palautetta sekä osioita, joissa olet vieraillut.

2. TIETOJESI SÄILYTTÄMINEN

Tietojesi säilytys ja luovutus

Jotta voit hyödyntää asiakasohjelman etuja, luovutamme asiakasohjelmaan liittyviä henkilötietoja yrityksemme sisällä tunnistaaksemme asiakasohjelmamme jäsenet. Kaihlalahti Clothing saattaa lisäksi luovuttaa asiakasohjelman jäsenten tietoja (kuten nimi, sähköposti ja syntymäaika) mainosverkostopalveluntarjoajille kohdennetun markkinoinnin suorittamiseksi. Henkilötietojen vastaanottaja on tällöin Kaihlalahti Clothingin valtuutettu palveluntarjoaja, joka käsittelee Kaihlalahti Clothingin luovuttamia henkilötietoja tarjotakseen markkinointipalveluita Kaihlalahti Clothingille. Mainosverkostopalveluntarjoajamme saattavat säilyttää tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella. Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset.

Kaihlalahti Clothing ei luovuta henkilötietojasi eteenpäin lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

• Olet antanut suostumuksesi luovutukseen
• Luovutus perustuu lakiin;
• Luovutus tapahtuu Kaihlalahti Clothingin valtuutetulle palveluntarjoajalle ja henkilötietojen käsittelystä on sovittu palveluntarjoajan kanssa

Tietojesi poistaminen

Käsittelemme joitain asiakasohjelmamme jäsenyyteesi liittyviä henkilötietoja, kuten käyttäjänimiä, ainoastaan sopimussuhteen perusteella. Poistamme tällaiset tiedot mahdollisimman pian asiakkuutesi päättymisen jälkeen. Tekemiisi ostoihin ja reklamaatioihin liittyviä henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin se on tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen puolustamiseksi tai kirjanpitovelvoitteiden ja muiden lakiin perustuvien velvoitteidemme noudattamiseksi.

Verkkosivustomme analytiikkatietoja säilytetään 24 kuukautta. Analytiikkatietoja ovat muun muassa verkkosivustollamme etsimäsi tuotteet.

Voit milloin tahansa poistua sähköpostilistaltamme ja kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnistamme.

3. SINUN OIKEUTESI

Oikeutesi tietojen saamiseen

Sinulla on oikeus tietää, mitä sinua koskevia tietoja Kaihlalahti Clothing käsittelee.

Lisäksi voit vaatia, että sinulle annetaan selvitys seuraavista asioista:

• Miksi tietojasi käsitellään
• Kenelle tietojasi on luovutettu tai aiotaan luovuttaa;
• Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Jos tarkan säilytysajan ilmoittaminen ei ole mahdollista, annamme selvityksen tietojesi säilytysajan määrittelykriteereistä. Määrittelykriteerit voivat perustua esim. tiettyyn lakiin tai toimialakohtaiseen ohjeistukseen.

Oikeutesi tietojen oikaisemiseen

Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia kyseisten tietojen oikaisemista.

Voit pyytää tietojesi oikaisemista olemalla yhteydessä sähköpostiin info(at)kaihlalahti.com. Jos olet rekisteröitynyt jäseneksi ja aktivoinut käyttäjätunnuksesi, voit muokata sinua koskevia tietoja myös kirjautumalla asiakastilillesi Kaihlalahti Clothingin verkkosivustolla.

Oikeutesi pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Voit pyytää tietojesi poistamista olemalla yhteydessä sähköpostiin info(at)kaihlalahti.com. Jos pyydät poistamaan henkilötietosi, pyrimme poistamaan kaikki sinua koskevat tiedot mahdollisimman pian.

Säilytämme tietojasi poistopyynnöstäsi huolimatta ainoastaan silloin, kun tietojen säilyttämiseen on olemassa perusteltu syy, kuten lakisääteinen velvoite.

Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, kun tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa.

Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Voit vedota vastustamis- ja rajoittamisoikeuksiisi olemalla yhteydessä sähköpostiin info(at)kaihlalahti.com.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Voit halutessasi siirtää henkilötietojasi toiselle organisaatiolle. Jos haluat siirtää tietojasi järjestelmästä toiseen, Kaihlalahti Clothing luovuttaa sinulle kyseiset tiedot jäsennellyssä ja sähköisessä muodossa. Voit olla näissä asioissa yhteydessä sähköpostiin info(at)kaihlalahti.com

Oikeutesi valituksen tekemiseen

Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle, jos koet Kaihlalahti Clothingin henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

4. YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjä:

Kaihlalahti Clothing

Y-tunnus 2801651-4

Jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyvä pyyntö, ilmoitus tai muuta kysyttävää, ota yhteyttä:

  • Sähköposti info(at)kaihlalahti.com
  • Puhelin 0445206017